Mến chào các bạn,

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những chỉ số cực kỳ quan trọng trong nhóm chỉ số định giá.

Đó là chỉ số EPS.

EPS: viết tắt của Earning Per Share (Lợi nhuận trên một cổ phần)

Cách tính:

EPS = (Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ) / (số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

Làm thử một ví dụ ngay và luôn nhé.

Cổ phiếu MWG có số liệu vào ngày 31/12/2019 trên báo cáo tài chính như sau:

Lơị nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 3.600 tỷ

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 443 triệu cổ phiếu

=> EPS = (3.600.000.000.000) / (443.000.000) = 8.126 đồng

Vậy khi đó mọi người sẽ nói là MWG có EPS là 8.126 đồng

Điều đó có ý nghĩa gì? Tôi sẽ giải thích ngay bây giờ.

Tức là tương ứng 1 cổ phần thì công ty MWG tạo ra 8.126 đồng lợi nhuận.

Do đó, khi con số EPS này càng cao thì càng tốt.

Bạn bỏ ra 100.000 để mua 1 cổ phiếu MWG, công ty tạo ra 8.126 đồng lợi nhuận tương ứng.

Bạn đem tiền đi đầu tư bất kỳ đâu, điều bạn quan tâm có phải là với số tiền đầu tư của tui thì ông sẽ tạo ra bao nhiêu lợi nhuận.

Đó chính là chỉ số EPS đó bạn. Chỉ khác là EPS sẽ chia thành 1 đơn vị cổ phần, tức là 1 cổ phiếu tương ứng với bao nhiêu lợi nhuận được tạo ra.

Hiểu rõ rồi ha.

Chào tạm biệt.

MoneyKing – Kiến tạo tư duy, dẫn đầu tài sản.

CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHƠI CHỨNG KHOÁN TẠI MONEYKING

Bấm vào để xem chi tiết bên dưới