Tag: Vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường là gì? Vì sao nó quan trọng?