Mến chào các bạn!

Có thể nói là doanh thu và lợi nhuận là hai khái niệm mà hầu hết mọi người nhắc đến nhiều nhất khi phân tích bất kỳ một doanh nghiệp nào.

Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ nói về tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu và lợi nhuân qua các năm. Chứ không phân tích doanh thu, lợi nhuận ròng cao hay thấp trong một năm.

Lưu ý khái niệm lợi nhuận ròng nhé.

Lợi nhuận ròng là lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ.

Khi phân tích thì phải phân tích đánh giá tỷ lệ tăng trưởng qua các năm mới có ý nghĩa để phân tích và đưa ra các quyết định đầu tư.

Chúng ta đầu tư cổ phiếu, kỳ vọng vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai. Do đó, khi phân tích bạn phải có ít nhất là số liệu của 3 kỳ trong quá khứ.

Giả sử hôm nay là 28/7/2019

Thì bạn phải lấy các số liệu về doanh thu và lợi nhuận của công ty bạn cần phân tích bao gồm các năm trong quá khứ 2016, 2017, 2018

Khi đó bạn xem xét và tính toán tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận qua các năm là bao nhiêu?

Tăng trưởng dương hay âm?

Tỷ lệ tăng trưởng bao nhiêu %?

Bài viết này chỉ là cơ bản, bạn cần phải nghiên cứu sâu thêm về vấn đề này. Tui chỉ dừng lại ở mức cơ bản nhất để bạn có thể hiểu được và có được nền tảng để nghiên cứu thêm.

Nói về tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Mỗi công ty sẽ là một câu chuyện khác nhau, do đó ở đây không có con số chung cho ai cả.

Nhưng tui khuyên các bạn chỉ nên chọn những công ty ít nhất tăng trưởng 2 số về doanh thu, lợi nhuận. Có như vậy mới đáng đầu tư. Tức là tỷ lệ tăng trưởng >= 10% .

Nãy giờ tui đã hướng dẫn bạn đánh giá tỷ lệ tăng trưởng theo năm. Và nếu như thời điểm hiện tại là 28/7/2019 thì năm 2019 sẽ có báo cáo tài chính quý 1, quý 2.

Các bạn cũng sẽ lấy doanh thu, lợi nhuận của quý 1, quý 2/ 2019 và so sánh với doanh thu, lợi nhuận của cùng kỳ tức là so sánh với doanh thu, lợi nhuận quý 1, quý 2/2018.

Từ đó ta sẽ có cái nhìn về hoạt động kinh doanh thời điểm hiện tại của doanh nghiệp, và sẽ biết được doanh đang tiếp tục tăng trưởng hay đang gặp khó khăn nào đó.

Okie, trên đây là một vài dòng hy vọng có thể làm nền tảng để các bạn đi sâu vào phân tích doanh thu, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp tốt hơn.

Chào tạm biệt.

MoneyKing – Kiến tạo tư duy, dẫn đầu tài sản.

CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHƠI CHỨNG KHOÁN TẠI MONEYKING

Bấm vào để xem chi tiết bên dưới